Nieuwsflits

Eind 2010 werd ik door Kees Willemen gevraagd of ik interesse had om secretaris te worden van de Astma & COPD Beweegvereniging Breda (ACBWB). Ik kende Kees al vele jaren vanuit het zaalvoetbal op Wagenberg. Ik had al vele jaren bestuurlijke ervaring vanuit de sport, huurders vereniging en winkeliersvereniging. Wel had ik op dat moment geen kennis van Astma en/of COPD. Ik moet zeggen dat ik dat nog steeds lastig vind. Er komen tijdens de bestuursvergaderingen begrippen, behandelingen e.d. te voorschijn, waar ik weinig kaas van heb gegeten. Daarnaast heb ik ervaren dat de ziekte zeer ingrijpend kan zijn of is. Iets wat ik me van te voren niet of in ieder geval onvoldoende gerealiseerd heb. Medio vorig jaar is naast de Astma & COPD patiënten ook ruimte gekomen om sporten te organiseren voor patiënten en met andere chronische ziekten. Zo hebben leden van de reuma patiëntenvereniging Breda zich bij onze vereniging aangesloten. Ook weer een nieuw terrein voor mij.

Op 10 februari 2011 ben ik – tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen als bestuurslid met als functie secretaris.

Nieuwsbrief 2015 nr. 2

 

Zo mensen we gaan het laatste kwartaal alweer in, wat vliegt die tijd om, of ligt dat aan mij.

Graag wou ik toch nog iets onder jullie aandacht brengen. We hebben op de woensdag een groep zitten in Revant, die oefenen vanaf 17.00 u. tot 18.00 u. Onder leiding van fysiotherapeut Luuk van Schendel. Deze groep heeft op korte termijn uitbreiding nodig, zeker in de komende 3 maanden.

Als dit niet geval is moeten we sinds lang geleden weer een groep opheffen, dit voelt niet goed.

Dus mensen als jullie kennissen of familie hebben die niet in de avonduren willen oefenen dan is dit de kans. Help ons om deze groep te versterken en laten bestaan.

Nieuwsbrief 2015 nr. 3

 

Graag wil ik jullie nog even voor de vakantie periode gaat aanvangen, even op de hoogte brengen van enkele feiten. Zoals jullie weten hebben wij als bestuur op de algemene Leden vergadering aan jullie toestemming gevraagd om de vereniging uit te  breiden.  De contacten met het bestuur van de reuma vereniging Breda verliepen allemaal voorspoedig.  Mede daar door is er een overeenstemming bereikt dat wij de zwemgroepen van de vrijdag avond en de woensdag avond, onder de vlag van de ACBWB nemen. Zodoende worden de mensen niet de dupe ervan dat een vereniging moet stoppen, omdat er geen vrijwilligers meer zijn, jammer  genoeg. Het gaat in totaal om 53 personen die bij ons komen zwemmen. Deze mensen worden met z’n allen lid van onze vereniging, en kunnen dus ook buiten de zwemgroepen bij de andere beweeggroepen gaan kijken. Wij heten deze nieuwe leden dan ook van harte welkom bij onze vereniging. Wij hopen dat ze lang mogen zwemmen bij onze groepen. Voor de verdere rest loop het verder zoals we gepland hadden crescendo.  Verder rest mij om iedereen namens het bestuur een hele fijne en prettige vakantie periode toe te wensen.

Nieuwsbrief 2014 nr. 2

Hopelijk allemaal weer gezond aan het nieuwe jaar begonnen met bewegen. Tijdens het samenstellen van deze uitgave, was het wel zo dat er een griepgolf was. Waarvan ik hoop dat jullie hiervan verschoond zijn gebleven. Het doet mij weer bijzonder veel genoegen u namens het bestuur uit te nodigen voor de jaar vergadering. Deze wordt gehouden op donderdag 19 maart bij Revant Brabantlaan 1 te Breda achter het bedrijfs restaurant. Aanvang 19.30 u. ik doe jullie dan ook al de agenda erbij vermelden in deze luchtpost. Na de pauze hebben we weer een gespreksonderwerp “Grip op Energieverdeling“. Tot dan.

Nieuwsbrief 2015 nr. 1