Nieuwsbrief 2015 nr. 2

Eind 2010 werd ik door Kees Willemen gevraagd of ik interesse had om secretaris te worden van de Astma & COPD Beweegvereniging Breda (ACBWB). Ik kende Kees al vele jaren vanuit het zaalvoetbal op Wagenberg. Ik had al vele jaren bestuurlijke ervaring vanuit de sport, huurders vereniging en winkeliersvereniging. Wel had ik op dat moment geen kennis van Astma en/of COPD. Ik moet zeggen dat ik dat nog steeds lastig vind. Er komen tijdens de bestuursvergaderingen begrippen, behandelingen e.d. te voorschijn, waar ik weinig kaas van heb gegeten. Daarnaast heb ik ervaren dat de ziekte zeer ingrijpend kan zijn of is. Iets wat ik me van te voren niet of in ieder geval onvoldoende gerealiseerd heb. Medio vorig jaar is naast de Astma & COPD patiënten ook ruimte gekomen om sporten te organiseren voor patiënten en met andere chronische ziekten. Zo hebben leden van de reuma patiëntenvereniging Breda zich bij onze vereniging aangesloten. Ook weer een nieuw terrein voor mij.

Op 10 februari 2011 ben ik – tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen als bestuurslid met als functie secretaris.

Nieuwsbrief 2015 nr. 2