Lotgenotencontact

Lotgenotencontact is één van de hoofdactiviteiten van de ACBWB. Iedereen verwerkt het hebben van een longaandoening op zijn eigen manier en ook iedereen heeft zijn eigen oplossingen voor bepaalde problemen. Door het contact met lotgenoten kan men de (h)erkenning vinden die men in de directe omgeving vaak ontbeert. Velen ervaren dit dan ook als een flinke oppepper. Er is begrip en er wordt naar hun verhaal geluisterd. Met lotgenoten kan men ervaring uitwisselen, gemeenschappelijke problemen bespreken en over nieuwe behandelwijzen praten. Lotgenotencontact rust dan ook op twee pijlers: het uitwisselen van ervaringen en kennis én sociaal contact tussen lotgenoten.

Waarom?
De ACBWB vindt het belangrijk om te voorkomen dat mensen met een luchtwegaandoening in een isolement terechtkomen. Het doel van lotgenotencontact is dan ook het inzicht, de kennis en het vertrouwen van mensen met een luchtwegaandoening te vergroten. Zo krijgen zij meer grip op hun eigen situatie. Dit leidt tot minder onzekerheid over symptomen van de ziekte, het verloop van uchtwegaandoening en de consequenties en behandelingsmogelijkheden van uchtwegaandoening.

Hoe en wat?
Het lotgenotencontact vindt plaats in de beweegroepen. De groepsleden geven elkaar informatie en ondersteuning op basis van zelf opgedane kennis en ervaring. Niet iedereen is op dezelfde manier met astma of COPD bezig. Naast lotgenotencontact via de beweeggroepen, is het ook mogelijk om virtueel contact te hebben met lotgenoten op de website. Dat kan via het online discussieforum van de ACBWB.