Missie

Wat doet de ACBWB?

Ongeveer één op de tien Nederlanders heeft luchtwegklachten (ongeveer 1,6 miljoen mensen). 1 op de 50 Nederlands heeft ernstige beperkingen door luchtwegklachten. Dat zijn meer dan 300.000 mensen. Twintig tot veertig procent van het ziekteverzuim in Nederland komt door luchtwegklachten. Men voorspelt dat de komende jaren het aantal patiënten nog groter zal worden.

Ons doel
Luchtwegaandoeningen zijn ernstige ziekten. Het leven van veel mensen wordt (op den duur) ernstig beperkt. Daarom vindt de ACBWB het nodig dat de strijd tegen luchtwegaandoeningen veel aandacht krijgt.

De doelen van de ACBWB zijn:

  • Faciliteren van sport/beweeggroepen voor patiënten
  • Lotgenotencontact
  • Geven van voorlichting over Astma & COPD
  • Zorgen voor verbeteringen in de zorg voor patiënten

De ACBWB kan haar werk uitsluitend doen dankzij giften en de hulp van vrijwilligers!

Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een luchtwegaandoening. Door de bewegingslessen verbetert de lichamelijke conditie, waardoor men beter bestand is tegen de aandoening. Bewegen bevordert op den duur de kwaliteit van leven. Bovendien ontmoeten de mensen in de beweeggroepen mensen die dezelfde ervaringen hebben. Het contact met lotgenoten is een grote steun om met de ziekte om te kunnen gaan.

Onze kerntaken
De ACBWB heeft 3 belangrijke taken:

  • Stimuleren van bewegen voor patienten met Astma & COPD
  • Lotgenotencontact
  • Samenwerken met andere organisaties

 

Toekomstvisie

Het aantal COPD-patiënten zal de komende jaren toenemen. Bij mannen wordt een stijging met 12% verwacht (35.000 extra gevallen) en bij vrouwen een stijging met ruim 30% (52.000 extra gevallen). Met deze cijfers in het vooruitzicht wil de ACBWB nog nadrukkelijker bewegen stimuleren onder deze groep patiënten.

Door bewegen worden ademhalingsspieren sterker en dat leidt ertoe dat u de ademhaling en Astma & COPD beter kunt controleren. Door sport kan de longinhoud toenemen. Men krijgt een groter uithoudingsvermogen en wordt fitter.

De komende jaren moet Astma & COPD patiënten dan ook meer gaan bewegen en sporten. Hiervoor gaat de ACBWB zich dan ook met passie voor inzetten.