Speerpunten

Passie voor bewegen

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog leuk ook. Dit geldt voor jong en oud, chronisch ziek of niet. Ook voor mensen met astma of COPD is het goed om meer te bewegen. Door regelmatig in beweging te komen én te blijven, zult u zich een stuk prettiger voelen.

Een actieve(re) leefstijl is het beste medicijn dat u uzelf kunt geven. Hierdoor heeft u minder last van benauwdheid, hoesten, een piepende ademhaling en een drukkend gevoel op uw borst.

Door bewegen worden uw ademhalingsspieren sterker en dat leidt ertoe dat u uw ademhaling en astma beter kunt controleren. Door sport kan uw longinhoud toenemen. U krijgt een groter uithoudingsvermogen en wordt fitter.

Regelmatig bewegen met een matige intensiteit kan al leiden tot een verbetering van uw uithoudingsvermogen, spierkracht en lichaamsgewicht. De kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en osteoporose (botontkalking) neemt door beweging af. Vooral als u samen met andere beweegt, zult u zich prettiger voelen. Want bewegen is niet alleen goed voor uw lijf, het is nog gezellig ook.

Bewegen in groepsverband is leuk en stimulerend. De ACBWB heeft inmiddels in verschillende gemeenten bewegingsactiviteiten opgezet voor mensen met Astma & COPD. Een fysiotherapeut begeleidt de activiteiten. Deze is deskundig op het gebied van bewegen en Astma & COPD.

Bewegen is goed: ook voor mensen met een chronische aandoening!

 

Kwaliteit van leven

Het doel van de ACBWB is de kwaliteit van leven van longpatiënten en hun naasten te verbeteren. Hoe? Door het realiseren van integrale zorg.

Integrale zorg
Integrale zorg betekent zowel aandacht voor medische als psychologische aspecten van ziekte. Psychosociale aspecten en het hanteren van longziekten op de langere termijn behoeven extra aandacht. Integrale zorg is alleen mogelijk in samenwerking met patiënten en naasten, medische en psychosociale behandelaars en onderzoekers op dit gebied.

Verschillende disciplines werken samen om de zorg optimaal te organiseren. Zo overleven patiënten niet longziekten, maar leren ze ook leven met de nieuwe situatie.

Veel mensen met Astma & COPD ondervinden problemen in het dagelijks leven. Wanneer mensen samen met hun arts alles geprobeerd hebben om deze problemen op te lossen, maar nog steeds problemen ondervinden, kunnen zij baat hebben bij longrevalidatie. Longrevalidatie is een intensieve behandeling door een team van verschillende behandelaars.

Bij longrevalidatie wordt u geholpen bij het verminderen van uw klachten en het verbeteren van uw kwaliteit van leven. U leert tijdens longrevalidatie beter leven met uw luchtwegaandoening. Na deze revalidatie is het zaak dat de verworven kwaliteit van leven behouden blijft. Hierbij speelt bewegen een belangrijke rol. Hiermee fysieke gesteldheid op pijl gehouden. De ACBWB werkt dan ook nauw samen met het revalidatiecentrum, artsen en longverpleegkundigen.

Vanuit revalidatiecentra en ziekenhuizen worden met regelmaat patiënten doorverwezen naar de ACBWB. De ACBWB vormt hiermee een van de laatste, maar zeker niet minder belangrijke, schakel in deze keten.